Phá “dớp” của bao “thánh nhạc số”, BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt Perfect All Kill trong năm 2019!

Các BXH nhạc số khó nhằn nay cũng phải “đầu hàng” trước sức mạnh của BTS.