10 quốc gia chăm “cày” view Youtube cho BLACKPINK nhất: Việt Nam còn xếp cao hơn Mỹ, Hàn Quốc hoàn toàn không có mặt?

Lượng fan từ 10 đất nước này đóng góp nhiều nhất vào số view “siêu to khổng lồ” của BLACKPINK trên Youtube.