Cựu idol tiết lộ góc tối Kpop: Idol bị công ty lừa tiền “như cơm bữa”, thành viên nhóm nổi tiếng 1 tháng kiếm dưới… 7 triệu đồng

Những góc tối về các công ty quản lý Kpop đã được tiết lộ bởi cựu idol nổi tiếng 1 thời.