JYP đã dùng phương pháp nào để tạo nên những bước vũ đạo đều tăm tắp của TWICE và ITZY?

Chủ tịch JYP gần đây đã tiết lộ bí quyết giúp ông hướng dẫn hiệu quả các nhóm nhạc nữ của mình thực hiện vũ đạo đều tăm tắp.