Bất ngờ trước số tiền Bighit chi cho việc quảng cáo và lý do vì sao BTS chẳng cần đến “media play”

Độ nổi tiếng của BTS đã tiến đến một tầm cao mới đến mức công ty hầu như không bao giờ phải động đến “media-play”